Фигура 7 копия 4 Untitled-1
  • VEKA Profile

Ngjarjet

VEKA seminare për klientët

Kompania VEKA organizon seminare profesionale dhe multi-ditore për të gjithë partnerët e saj të biznesit, bashkëpunëtorët dhe miqtë e kompanisë. Këto seminare janë kryesisht edukative, por gjithashtu përfaqësojnë një mënyrë që në një atmosferë të këndshme të shkëmbehen pikëpamjet dhe përvojat, të përfitohen miq të rinj dhe kontaktet.