Фигура 7 копия 4 Untitled-1
  • VEKA Profile
Bëhuni VEKA partner

Ai që sot dëshiron të jetë i suksesshëm në tregun e zdrukthëtarisë duhet të ketë një partner të fortë. Një partner, i cili jo vetëm që ofron produkte të klasit të parë, por gjithashtu ofron mbështetje komerciale dhe reklamuese. VEKA është ai partner i fuqishëm. Si numër 1 në botë në sistemet e dritareve të PVC-së, VEKA garanton cilësi optimale dhe një llojet e profileve të përshtatura për nevojat e prodhimit profesional. Shumëllojshmëria e konstruksioneve, me të cilat mund të përmbushni edhe dëshirat më të kërkuara në formë dhe ngjyrë, është unike.

Bashkëpunimi konstruktiv me partnerët tanë të prodhimit është temë e lavdërimit të veçantë. Me të kësaj, tani edhe mbështetja në marketingut e orientuar për shitje. Nga një perspektivë e shitjes tërheqëse ndaj reklamave reklamuese, VEKA ofron gjithçka që rezulton sukses të shitjes dhe u ofron klientëve të saj një avantazh të qartë mbi konkurrencën.


Kur jeni partner i VEKA-s për sistemet e dritareve, klientët Tuaj përfitojnë ofertën më të mirë dhe më të larmishme.

Afatet tuaja do të respektohen, në sajë të qendrës logjistike të VEKA-s, unike në tregun tonë të zdrukthtarisë. Ngjyrat standard i dorëzojmë vetëm për 7 ditë, dhe ngjyrat me porosi të veçantë, për maksimum 20 ditë pune. Llojeve të profilit 70 mm, i përbërë nga dy linja të dizajnit SWINGLINE dhe SOFTLINE 70, VEKA e plotësoi me sistemet e reja SOFTLINE 76, ARTLINE dhe SOFTLINE 82.

Profilet e VEKA-s janë sinonim i teknologjisë së përparuar, cilësisë së lartë, mundësive praktike të pakufizuara të dizajnit si dhe të nivelit të lartë ekonomik. Partnerëve të saj, VEKA ofron një sërë të shërbimeve relevante, nga përpunimi elektronik i të dhënave, nëpërmjet transportit falas në punëtorinë Tuaj, deri te mbështetja individuale e marketingut.

Kjo është ajo që i bën partnerët e VEKA-s edhe më të suksesshëm.Mësoni për përparësitë që përfitoni si partner i VEKA-s. Na telefononi, ne do të jemi të lumtur të organizojmë një takim, ose të na kërkoni në adresat e internetit:
www.veka.com, www.veka.de, www.veka.al

Parimi i partneritetit

Që nga fillimi i themelimit të saj, deri më tani VEKA AG është një kompani familjare me rreth 1200 punonjës në selinë e kompanisë në Sendenhorst, qëllimi i së cilës është që me besueshmëri dhe dashamirësi të përgjigjet dëshirave dhe nevojave të blerësve të saj.

Prodhuesve të zdruthtarisë ne ofrojmë u zgjidhje sistemesh, të cilat janë një çelës i sigurt për suksesin. VEKA AG, në ofertën e saj me gamën të gjerë të sistemeve të profileve të avancuara dhe të certifikuara ndërkombëtarisht, ofron edhe më shumë: shërbime individuale - në çdo rast mund të mbështeteni në prodhuesin udhëheqës të PVC-ve me 36 vite eksperiencë në këtë degë në shërbimin Knoë-hoë.

Ne jemi në gjendje që çdo partneri të VEKA-s përveç produkteve dhe ofrimit të shërbimeve të larta, të i ndihmojmë duke ofruar mbështetje individuale sipas parimeve më të fundit të biznesit modern. Në mënyrë që kompania Juaj të përkushtohet në qëllime të biznesit, ne jemi këtu për t'Ju mbështetur në të gjitha fushat e biznesit: si në aktivitetet e përditshme, në përmirësimin e prodhimit, niashtu edhe në mbështetje gjatë shitjes dhe zhvillimit të qëllimeve strategjike të kompanisë Suaj.


Përparësitë Tuaja si VEKA Partner:

• Dorëzimi i drejtpërdrejtë deri në selinë e prodhimit maksimalisht brenda shtatë ditëve

• Mbështetje teknike për të gjitha llojet e profileve

• Mbështetja teknike e VEKA-s në vend të ngjarjes zgjidh problemet përgjat punës dhe optimizon prodhimin

• Ekipi personal i serviserëve të konsultimit të EDV-së dhe mbështetjes

• Seminare gjithëpërfshirëse për partnerët dhe seminare vjetore për klientët

• Trajnimi i punonjësve Tuaj dhe aktivizimi në punë në qendrën teknike të VEKA-s

• Mbështetje individuale e marketingut, mbështetje në strategjinë shitëse të biznesit, PR, Internet

• Mbështetje për tenderët publikë

• "V +", program i shitjes dhe marketingut, i projektuar posaçërisht për punë të renovimit

• Mbështetje për shitje dhe projektim duke përdorur mediat digjitale: CD-ROM për prodhuesit, sistemet CD-ROM ose kjo web faqe

• Bizneset PR- und Lobby në tregun e zdrukthtarisë së PVCsë dhe shumë shërbime të tjera relevante


Propozimi ynë biznesi për Ju:

Prodhimtaria e Juaj personale e zdrukthëtarisëNëse dëshironi të bëheni prodhues i zdrukthëtarisë së PVCsë, ju mund të mbështeteni plotësisht në përkrahjen tonë - nga këshillat për rregullimin e hapësirës së prodhimit dhe sallës së ekspozitës,deri në trajnimin e bashkëpunëtorëve Tuaj. Ne do t'Ju përgatisim për luftë ndaj konkurrencës. Ju do të përfitoni çdo ditë nga dedikimi ynë. Mbështetuni VEKA-s: për sukses me sistem të besueshëm. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj rajonal që nga sot.