Фигура 7 копия 4 Untitled-1
  • VEKA Profile

VEKAPLAN - panel sistemet

VEKAPLAN

VEKAPLAN – programi universal I paneleve, që aplikohen në ndërtimtari, marketing, si dhe në industri, përfshin shtatë tipe specifike të PVC-paneleve. Kualiteti I lartë I lëndës dhe përpunimit garantojnë jetëgjatësi e mbrojtje nga UV-rezatimet dhe qëndryeshmëri ndaj kushteve klimatike. VEKAPLAN panelet mundësojnë spektër të gjërë të aplikimit dhe jashtëzakonisht janë të lehtë për përpunim, gjë që I bën të pazëvendësueshëm në kreacionet imagjinare – si në ndërtimtari, në dekorimet enterijere dhe eksterijere, gjithashtu edhe në ndërtimin e shtandeve për panaire dhe komunikimit vizuel. Gjithashtu VEKAPLAN panelet rreshtohen në grupin e prodhimeve vetëshuarëse duke përmbushur normat rigoroze kundër zjarrit.

Informatat më të detajuara rreth programit të paneleve mund të i gjeni në panel-forumin tonë http://www.vekaplan.de.