Фигура 7 копия 4 Untitled-1
  • VEKA Profile

Për blerësit e dritareve

Nëse dëshironi dritare më të mira dhe më të bukura, kërkoni prodhuesin më të afërt

Hysen Myshketa nr. 141 , 37230 Durres

VEKA AG Përfaqësia në Srbi, Mal të Zi, Shqipëri, Maqedonia e Veriut Izvorska 36/6, 11030 Beograd

+ 381 11 305 71 81

+ 381 11 305 71 81

info@veka.com

Adresa:
Izvorska 36/6, 11030 Beograd

DANTE s.h.p.k.