Фигура 7 копия 4 Untitled-1
  • VEKA Profile
EFFECTLINE
  • EFFECTLINE është sistem i profilit që kompania VEKA prodhimin e dedikoi për përdorim në ndërtesa banesore dhe komerciale: teknologjikisht, EFFECTLINE plotëson të gjitha standardet më të fundit evropiane, e njëkohësisht është mëse ekonomik.
  • Falë gjerësinë elegante të profilit, dritaret e sistemit EFFECTLINE fusin sasi të madhe të dritës në hapësirat e brendshme dhe në sajë të dizajnit të tij klasik me konturet butësisht të rrumbullakosura, në mënyrë të përkryer i përshtatet të gjitha llojeve dhe stileve të ndërtimit.
  • Trashësia bazë e prodhimit prej 70 mm dhe sistemit me 5 dhomësh, sigurojn izolim optimal termik, i cili mundëson kursime të konsiderueshme të energjisë në ngrohje dhe ftohje.
  • Sistemi EFFECTLINE është në përputhje me një numër të madh të elementeve lidhëse shtesë nga paleta e sistemit me trashësinë bazë prej 70 mm, që siguron fleksibilitet të madh të përdorimit.
  • Për më tepër, në dritaret e sistemit EFFECTLINE mund të instalohen mekanizma të rëndomtë, kurse vet profilet përmbajnë fabrikisht të koestruduar, të salduar gominën e ndritshme nga PVC-ja e butë. Pikaqet për xham janë të përshtatur për instalimin e termo-xhamit të trashësisë deri 24mm.
  • Për ekstra VEKA-cilësi


  • Sistemi EFFECTLINE është prodhuar me teknologjinë më të përparuar, megjithatë është shumë ekonomik. Edhe një herë kompania VEKA AG ka prodhuar profil të cilësisë së lartë në përputhje me trendet e tregut, që do të thotë qëndrueshmëri, besueshmëri dhe efiçiencë të energjisë.
  • Sistemet cilësore të profileve VEKA, me cilësinë e tyre tejkalojnë standardet e rrepta gjermane. Për shkak të trashësisë së mureve të jashtme të klasit A, dhe konstruktit të qëndrueshëm të profilit, dritaret janë të qëndrueshëm dhe të fortë në lidhje.
  • Planifikuesve, arkitektëve dhe kontraktuesve të ndërtimit, i është dhënë në dispozicion praktikisht një numër i pakufizuar i zgjedhjeve dizajni, si dhe sistemit unik logjistik të dorëzimit, shërbimit gjithëpërfshirës, prodhimit profesional dhe instalimin nga partnerët e certifikuar të VEKA-s.